Namen

Der Name der Kampfkunst


Hong Long Wu Dao
Die Kampfkunst der roten Drachen

Der Name des Clubs


Hong Long Khai Mon
Der rote Drachen, der die Tür öffnet